Velkommen til Lill Fanny Sæthers hjemmeside


Om meg

Jeg har lang arbeidserfaring fra både, privat, kommunal og statlig sektor. Jeg har vært mangeårig tillitsvalgt i forbund i LO i alle de tre sektorene. Sist som tililitsvalgt og leder av NTL Sentralforvaltningen, som er en landsforening med ca 6800 medlemmer i departement, direktorat, tilsyn og flere andre statlige etater og noen virksomheter med statlig tilknytning. Jeg har mangeårig erfaring med opplæring og kursing innen fagforeningsfaglige og arbeidslivsrelaterte spørsmål. Jeg er Cand. Mag. med sosiologi, rettssosiologi, offentlig rett og arbeidslivs- og prosjektstudium i fagkretsen. Engelsk er ”mitt morsmål”, min mor var irsk, og jeg har lang erfaring med internasjonalt engasjement og praktisk solidaritetsarbeid.

 

Å leve med laktoseintoleranse.

Jeg har laktoseintoleranse og ønsker å påvirke produsenter av bla matvarer og medisiner for at de skal unngå å bruke laktose unødig i sine produkter. Det samme gjelder mange andre aktører som produserer og serverer mat og drikke bla serveringssteder og flyselskap. Matvarekjedene er også aktører jeg ønsker å kontakte og påvirke til å føre varer også for oss.
Jeg prøver også å bidra til økt kunnskap om laktoseintoleranse generelt.

Mer her: www.laktosefritt.no

Lenker til andre sider som er relatert til dette:

 Astma- og allergiforbundet
http://www.kinsarvik.no
http://www.brynildsen.no
http://www.gogreen.no
http://www.allergimat.no
http://www.utenmelk.no/laktose.shtml


Fagforeningsspørsmål, samarbeid og spilleregler i arbeidslivet. Samfunns- og velferdsspørsmål.

Jeg tilbyr ulike former for informasjon, rådgivning, opplæring, og assistanse, spesielt når det gjelder fagforeningsfaglige spørsmål, personalpolitikk, samarbeid og konfliktløsning på arbeidsplassen og spilleregler i arbeidslivet generelt. Jeg er opptatt av organisasjonsspørsmål og samfunns- og velferdsspørsmål. Jeg har lang erfaring med internasjonalt faglig solidaritesarbeid.
Mer her: http://www.lill-fanny-saether.no

Lenker til andre sider som er relatert til dette:

http://www.frifagbevegelse.no/
http://www.manifestanalyse.no
http://www.velferdsstaten.no
http://www.lo.no
http://www.labourstart.org
http://www.forsvarpensjon.no


En annerledes ferie? - Kontakt meg

Irland

Eggedal

 

Ønsker du kontakt, har spørsmål, vil informere om noe eller ønsker at jeg skal ta opp en sak, send meg en E-post

Lill Fanny Sæther

Organisasjonsnummer 995079496